Народна скупштина

Допуна Закона о планирању и изградњи

Поводом разматрања Предлога закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који се налази на дневном реду Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2014.