Сумирање резултата ГО Палилула у 2017. и најаве за 2018.

Председник Градске општине Палилула Александар Јовичић о утисцима и сумирању рада у 2017. и најава успешније и боље 2018. године.